Yhdistys ja yhteystiedot

Yhteystiedot

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Pappilantie 7
02770 Espoo

p. 09 859 2057

espoonmielenterveys(at)emy.fi

Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan

Jäsenmaksu vuonna 2019 on 23€ ja kannatusjäsenmaksu on 100€.

Pankkiyhteys Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi!

 • EMY julkaisee 12 kertaa vuodessa ilmestyvän EMY-tiedotteen, joka postitetaan yhdistyksen syrjintavapaajäsenille kotiin. Tiedotteesta näet Emyn ryhmät, retket ja leirit sekä muut ajankohtaiset tapahtumat.
 • Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen leireille.
 • Jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
 • Jäsenillä on mahdollisuus hakea Emyn tukea Mielenterveyden Keskusliiton koulutuksiin ja kursseihin.
 • Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden Keskusliiton jäseniä. Jäsenet saavat MTKL:n julkaiseman Revanssi-lehden sekä edulliseen jäsenhintaan Tunne & Mieli -lehden (jäsenhinta 30€/vuosi).
 • Lisätietoja jäseneksi liittymisestä saat soittamalla Lilla Karylliin p. 09 859 2057 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen espoonmielenterveys(at)emy.fi. Voit toki tulla myös käymään. Suurin osa Emyn toiminnasta on kaikille avointa, joten osallistuaksesi moneen yhdistyksen toimintaan, ryhmään tai tullaksesi kohtaamispaikkoihin sinun ei tarvitse liittyä jäseneksi.

Työntekijät

 • Kaj Järvisalo toiminnanjohtaja, 050 552 1049, kaj.jarvisalo(at)emy.fi
 • Tiina Pajula toiminnanohjaaja, 050 310 7987, tiina.pajula(at)emy.fi
 • Hanna Hed toiminnanohjaaja, 050 310 7980, hanna.hed(at)emy.fi
 • Virpi Guttorm toiminnanohjaaja, 050 310 7981, virpi.guttorm(at)emy.fi
 • Arttu Pöyhtäri ohjaaja, 050 312 5193, arttu.poyhtari(at)emy.fi
 • Eeva Leinonen järjestötyöntekijä, 050 310 7984, eeva.leinonen(at)emy.fi
 • Minna Kettunen järjestötyöntekijä, 050 310 7983, minna.kettunen(at)emy.fi
 • Tiia Hachad järjestötyöntekijä, 050 310 7986, tiia.hachad(at)emy.fi
 • Kari Vironen järjestötyöntekijä, 050 367 2676, kari.vironen(at)emy.fi
 • Jouni Laakkonen järjestötyöntekijä

Emyn hallituksen ja työntekijöiden yhteinen kehittämispäivä elokuussa 2018

Hallitus

 • Puheenjohtaja Tomi Ojala
 • Varapuheenjohtaja Janne Ruuhela
 • Eeva Räty
 • Mika Ikkala
 • Jarmo Ratilainen
 • Tiina Eronen
 • Timo Lounio
 • Jyrki Halonen
 • Tarja Tammela

Opiskelijat ja harjoittelijat

Yhdistys tarjoaa harjoittelupaikkoja sosiaali- tai/ja terveysalan opiskelijoille sekä psykoterapiaopiskelijoille. Harjoittelujaksosta yhdistyksessä kiinnostuneet opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Tiina Pajulaan (p. 050 310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi). Olemme suosittu harjoittelupaikka, joten olethan ajoissa liikkeellä!

Emy tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin harjoittelu- ja työelämäjaksoihin (työkokeilu, työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta). Tarjoamme harjoittelupaikkoja mahdollisuuksien mukaan myös erityisammattioppilaitosten, kuntoutuskurssien ja valmentavien koulutusten opiskelijoille. Näissä asioissa kannattaa kääntyä Hanna Hedin puoleen (p. 050 310 7980 tai hanna.hed(at)emy.fi).

Espoon mielenterveysyhdistyksen tarkoitus

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, ruotsiksi Esbo mentalhälso förening EMF rf on yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotipaikan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä henkilöitä ja herättää ymmärrystä näistä ongelmista kärsiviä kohtaan sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja kuntoutustoimintaa, aikaansaa psykiatristen potilaiden elämäntilannetta koskevia selvityksiä, informoi viranomaisia jäsenten tarpeista, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää keskustelu- ja valistustilaisuuksia, kerho- ja opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen.

Yhdistyksen arvot ovat jäsenlähtöisyys, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, itsemääräämisoikeus, avoimuus ja toiminnallisuus.

Mitä kaikkea Emy tekee?

Emy ry toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (PDF)

Toimintakertomus vuodesta 2018 (PDF)

Yhteinen taival alkoi jo vuonna 1985

Emy perustettiin vuonna 1985, kun joukko Jorvin sairaalan potilaita ja työntekijöitä alkoivat miettimään, missä ja miten potilaat voisivat saada sosiaalista tukea sairaalajaksojensa jälkeen. Tuohon aikaan sairaalajaksot olivat pidempiä kuin nykyään ja nykyisenkaltaista avohoitoa ei vielä ollut. Yksi perustajajäsenistä oli Emyn hallituksen nykyinen puheenjohtaja ja yhdistysaktiivi Tomi Ojala. Ensimmäiset vuodet Emyn jäsenet kokoontuivat psykiatrian poliklinikoilla sekä seurakuntien tiloissa keskustelun ja vertaistuen merkeissä. Ensimmäisten vuosien budjetti koostui lähinnä kahvi-ja keksikuluista. Myös leiritoiminta alkoi melko pian. Kuukausitiedote ilmestyi aluksi käsinkirjoitettuna ja jäsenille kopioituna versiona.
Ratkaisevasti Emyn toimintaan vaikutti vuonna 1989 saatu testamenttilahjoitus, joka mahdollisti yhdistyksen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen. Vuonna 1993 yhdistys sai Espoon kaupungilta käyttöönsä oman talon, Lilla Karyllin, remontoitiin talkoovoimin käyttökuntoon. Samana vuonna käynnistyi työtoiminta Jorvin Terassikahviossa. Vuosia myöhemmin yhdistys perusti toisen kahviotyötoiminnan paikan, Kahvikulman Aurorakotiin.

Emyn toiminta vakiintui 1990-luvulla erilaisilla kerho- ryhmä- ja leiritoiminnoilla ja arkipäivien talkootoiminnalla. Yhteisiä juhlia järjestettiin ja juhlapyhiä vietettiin ja vietetään yhä porukalla. Silloin tällöin osallistutaan tapahtumiin yhdistyksen esittelemisen, vaikuttamistyön ja kumppanuuden merkeissä. Vuonna 2002 yhdistys sai RAY:n mahdollistamana vuokrata toisen kohtaamispaikan, Kivenlahdessa sijaitsevan Meriemyn.

Hyvin rakentuneesta pohjasta on ollut hyvä rakentaa ja ylläpitää yhdistyksen toimintaa. Toiminnan jatkumisen ja kehittämisen on mahdollistanut Raha-automaattiyhdistyksen tuki ja kumppanuus Espoon kaupungin kanssa. Avustusta on saatu myös Viola Raninin säätiöltä sekä Kirkkonummen ja Kauniaisten kaupungeilta. Avustusten turvin yhdistys on voinut palkata useamman työntekijän, jolloin monipuolinen toiminta ja yhdistystoiminnan perusrakenteet on voitu turvata. Avustuksista ja työntekijöistä huolimatta Emyn tärkein voimavara on jäsenten ja yhdistyksen toimintaan osallistuvien vapaaehtoinen panos yhteiseen hyvään ja pohjana tälle kaikelle on keskinäinen vertaistuki.

Emyn toiminnasta tehtyjä opinnäytetöitä

Yhdistyksen logo

Emyn logo on mustavalkoinen tai läpinäkyvä piirretty kuva, jossa on yhdistyksen ensimmäisen oman paikan, kohtaamispaikka Lilla Karyllin kuva sekä hymyilevä aurinko.

Emyn logon voit ladata käyttöösi pdf-muodossa: Emy_talologo

tai jpg-muodossa lataamalla alla olevan kuvan koneellesi.

Emy_talologo rajattu