Yhdistys ja yhteystiedot

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Espoon mielenterveysyhdistys mahdollistaa vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja tekemistä mielenterveyskuntoutujille ja muille kiinnostuneille. Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia.

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälsoförening EMF rf) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista.
Arvomme ovat osallistujalähtöisyys, yhdenvertaisuus, ystävällisyys, toiminnallisuus ja syrjinnästä vapaa alue.

Huoneentaulu (PDF) kertoo Emyn toiminnan pelisääntöjä

Emyllä on kolme omaa kohtaamispaikkaa Espoossa (Lilla Karyll, Meriemy ja Valoemy) sekä Discord-alustalla toimiva Avomielin-verkko. Yhdistyksemme järjestää retkiä ja leirejä sekä monipuolista ryhmätoimintaa. Emyllä on toimintaan osallistuvien ja työntekijöiden yhdessä ylläpitämä kahvio Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aulassa sekä yhdessä Espoon kaupungin aikuissosiaalityön kanssa puutarha Kauklahdessa. Emyn toiminta on avointa ja toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan!

Emyssä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita

Turvallisemman tilan periaatteisiin Emyssä (PDF).

Mikäli koet tai huomaat Emyn ryhmissä, kohtaamispaikoissa tai muussa toiminnassa häiritsevää käytöstä, voit ottaa yhteyttä Emyn häirintäyhdyshenkilöihin:

 • Virpi Guttorm virpi.guttorm(at)emy.fi, p. 050 310 7981
 • Saara Arkimo saara.arkimo(at)emy.fi, p. 050 312 5192

Ethän jää yksin? Olet tervetullut Emyyn!

Kuka tahansa voi tulla mukaan ja halutessaan liittyä yhdistyksen jäseneksi. Ota yhteyttä ja sovi aika tutustumiselle. Mietitään yhdessä, mikä voisi olla sinun tapasi osallistua. Emyn löydät sosiaalisesta mediasta, tällä hetkellä Instagramista, Facebookista, Youtubesta ja Samaan suuntaan -kehittämishankkeen osalta Twitteristä. Emyn käyttäjänimenä on @emyespoo. Emyn työntekijät tavoitat sähköpostitse, puhelimitse tai vaikka WhatsAppin kautta.

 • EMY-tiedote julkaistaan joka kuukauden alussa.
 • Emyn toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Espoon kaupunki. Emy saa avustusta myös Viola Raninin säätiöltä, Espoon seurakuntayhtymältä sekä Kirkkonummen ja Kauniaisten kaupungeilta. Suuri kiitos rahoittajillemme ja muille toimintamme tukijoille!
 • Emy on Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys.

Yhteystiedot

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
Pappilantie 7
02770 Espoo

p. 050 310 7985

espoonmielenterveys(at)emy.fi

Liittyminen Espoon mielenterveysyhdistyksen jäseneksi

Pankkiyhteys Helsingin OP pankki Oyj IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46 (BIC-koodi OKOYFIHH)
Jäsenmaksua maksaessasi laitathan viestikenttään nimesi ja yhteystietosi

Jäsenmaksu vuonna 2022 on 23€
Kannatusjäsenmaksu vuonna 2022 on 100€

EMY julkaisee 12 kertaa vuodessa ilmestyvän EMY-tiedotteen, joka postitetaan yhdistyksen jäsenille kotiin. Tiedotteesta näet Emyn ryhmät, retket ja leirit sekä muut ajankohtaiset tapahtumat. Jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenillä on mahdollisuus hakea Emyn tukea Mielenterveyden Keskusliiton koulutuksiin ja kursseihin. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden Keskusliiton jäseniä. Emyn toiminta on avointa, joten osallistuaksesi yhdistyksen toimintaan, ryhmään tai tullaksesi kohtaamispaikkoihin sinun ei tarvitse liittyä jäseneksi. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen espoonmielenterveys(at)emy.fi.

Emyn säännöt (PDF)

Emy työntekijät

 • Kaj Järvisalo toiminnanjohtaja p. 050 552 1049, kaj.jarvisalo(at)emy.fi
 • Virpi Guttorm toiminnanohjaaja p. 050 310 7981, virpi.guttorm(at)emy.fi
 • Arttu Pöyhtäri toiminnanohjaaja p. 050 312 5193, arttu.poyhtari(at)emy.fi
 • Tiina Pajula toiminnanohjaaja p. 050 310 7982, tiina.pajula(at)emy.fi
 • Saara Arkimo ohjaaja p. 050 312 5192, saara.arkimo(at)emy.fi
 • Eeva Leinonen ohjaaja p. 050 310 7984, eeva.leinonen(at)emy.fi
 • Minna Kettunen ohjaaja p. 050 310 7983, minna.kettunen(at)emy.fi
 • Tiia Hachad ohjaaja p. 050 310 7986, tiia.hachad(at)emy.fi
 • Heli Nieminen ohjaaja p. 050 310 7987 heli.nieminen(at)emy.fi
 • Jouni Laakkonen järjestötyöntekijä

Emyn hallitus

Puheenjohtaja Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja Johanna Virtanen
Mika Ikkala
Bror-Eirik Lenander
Eeva Räty
Timo Siivonen
Philip Terho

Emyn hallituksen jäseniä ja työntekijöitä yhteisessä kehittämispäivässä elokuussa 2020.

Opiskelijat ja harjoittelijat

Emy tarjoaa harjoittelupaikkoja sosiaali- tai/ja terveysalan opiskelijoille sekä psykoterapiaopiskelijoille. Harjoittelujaksosta yhdistyksessä tai muusta yhteistyöstä kiinnostuneet opiskelijat voivat ottaa yhteyttä: Arttu Pöyhtäri, p. 050 312 5193, arttu.poyhtari(at)emy.fi. Olemme suosittu harjoittelupaikka, joten olethan ajoissa liikkeellä!

Emy tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin välityömarkkina- ja työelämäjaksoihin (työkokeilut ja työharjoittelut). Harjoittelupaikkoja mahdolistetaan myös mm. erityisammattioppilaitosten, kuntoutuskurssien ja valmentavien koulutusten opiskelijoille. Näissä asioissa kannattaa kääntyä Kaj Järvisalon puoleen (p. 050 552 1049 tai kaj.jarvisalo(at)emy.fi).

Raportteja, toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia sekä talouslukuja

Yhdistyksen historia, yhteinen taival alkoi jo vuonna 1985

Emy perustettiin vuonna 1985, kun joukko Jorvin sairaalan potilaita ja työntekijöitä alkoivat miettimään, missä ja miten potilaat voisivat saada sosiaalista tukea sairaalajaksojensa jälkeen. Tuohon aikaan sairaalajaksot olivat pidempiä kuin nykyään ja nykyisenkaltaista avohoitoa ei vielä ollut. Yksi perustajajäsenistä oli Emyn hallituksen nykyinen puheenjohtaja ja yhdistysaktiivi Tomi Ojala. Ensimmäiset vuodet Emyn jäsenet kokoontuivat psykiatrian poliklinikoilla sekä seurakuntien tiloissa keskustelun ja vertaistuen merkeissä. Ensimmäisten vuosien budjetti koostui lähinnä kahvi-ja keksikuluista. Myös leiritoiminta alkoi melko pian. Kuukausitiedote ilmestyi aluksi käsinkirjoitettuna ja jäsenille kopioituna versiona.

Ratkaisevasti Emyn toimintaan vaikutti vuonna 1989 saatu testamenttilahjoitus, joka mahdollisti yhdistyksen ensimmäisen työntekijän palkkaamisen. Vuonna 1993 yhdistys sai Espoon kaupungilta käyttöönsä oman talon, Lilla Karyllin, remontoitiin talkoovoimin käyttökuntoon. Samana vuonna käynnistyi työtoiminta Jorvin Terassikahviossa. Vuosia myöhemmin yhdistys perusti toisen kahviotyötoiminnan paikan, Kahvikulman Aurorakotiin.

Emyn toiminta vakiintui 1990-luvulla erilaisilla kerho- ryhmä- ja leiritoiminnoilla ja arkipäivien talkootoiminnalla. Yhteisiä juhlia järjestettiin ja juhlapyhiä vietettiin ja vietetään yhä porukalla. Silloin tällöin osallistutaan tapahtumiin yhdistyksen esittelemisen, vaikuttamistyön ja kumppanuuden merkeissä. Vuonna 2002 yhdistys sai RAY:n mahdollistamana vuokrata toisen kohtaamispaikan, Kivenlahdessa sijaitsevan Meriemyn. Vuonna 2019 Emy on avannut Espoon Olariin jo kolmannen oman kohtaamispaikkansa, ryhmätoimintaan keskittyvän Valoemyn.

Hyvin rakentuneesta pohjasta on ollut hyvä rakentaa ja ylläpitää yhdistyksen toimintaa. Toiminnan jatkumisen ja kehittämisen on mahdollistanut Raha-automaattiyhdistyksen tuki ja kumppanuus Espoon kaupungin kanssa. Avustusta on saatu myös Viola Raninin säätiöltä sekä Kirkkonummen ja Kauniaisten kaupungeilta. Avustusten turvin yhdistys on voinut palkata useamman työntekijän, jolloin monipuolinen toiminta ja yhdistystoiminnan perusrakenteet on voitu turvata. Avustuksista ja työntekijöistä huolimatta Emyn tärkein voimavara on jäsenten ja yhdistyksen toiminnassa mukana olevien vapaaehtoinen panos yhteiseen hyvään. Pohjana kaikelle on keskinäinen vertaistuki.

Emylle tehtyjä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Emyn logo

Emyn logo on mustavalkoinen tai läpinäkyvä piirretty kuva, jossa on yhdistyksen ensimmäisen oman paikan, kohtaamispaikka Lilla Karyllin kuva sekä hymyilevä aurinko. Emyn logon voit ladata käyttöösi pdf-muodossa: Emy_talologo tai jpg-muodossa lataamalla alla olevan kuvan koneellesi.

Emy_talologo rajattu