Hankkeet

Samaan suuntaan -hankkeessa kehitetään yhteistyötä verkostojen voimalla

Emyn Samaan suuntaan -hanke tähtää Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. (Samaan suuntaan – uutta espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 2020-2022). Samaan suuntaan -hankkeen myötä paneudutaan entistäkin syvemmin yhteistyösuhteiden kehittämiseen ja uusien tarveharkintaisten verkostojen ja yhteistyömuotojen luomiseen. Hanketyön ja verkostokehittämisen taustalla oleva päämäärä on yksinäisyydestä kärsivien tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa olevien Espoon seudulla asuvien henkilöiden tavoittaminen paremmin järjestöjen toimintojen ja avun piiriin nyt ja tulevaisuudessa.

Samaan suuntaan -kehittämishankkeessa on perustettu tavoitesuuntainen Espoon seudun kohtaamipaikkaverkosto, jossa on mukana matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa Espoossa järjestäviä järjestöjä ja seurakunta sekä Espoon kaupungin kumppanitoimialoja. Samaan suuntaan -hankkeessa on kehitetty hankehautomoyhteistyön toimintatapaa Espooseen. Hankehautomo edistää erityisesti STEA-avustusten osalta yhteistyötä järjestöjen kesken sekä kunta-järjestöyhteistyönä. Hankkeessa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä myös erityisesti yksityisen sektorin asumispalvelujen kanssa. Samaan suuntaan -hanke toimii aktiivisesti edistääkseen järjestötiedon näkymistä Espoon kaupungin Hyvinvointikertomustyössä sekä tekee muutakin kumppanuustyötä Espoon kaupungin kanssa. Ota yhteyttä ja seuraa hanketta Twitterissä, niin kuulet tarkemmin!

Samaan suuntaan -hanke Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (avaa esittely pdf-muodossa)

Kokeiluvuoden 2021 hankehautomoon osallistuneiden espoolaisen mielenterveys- ja päihdetyön kentän kokemusosaajien ja ammattilaisten näkemyksiä yhteistyöstä


Tuu messiin! Inspiraatiota ja voimavaroja kansalaistoiminnasta nuorille aikuisille 2018-2021

Tuu messiin! -hanke keskittyy espoolaisten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden nuorten aikuisten tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen, elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan sekä osallistujalähtöisen järjestötoiminnan kehittämiseen yhdessä kohderyhmän kanssa. Hanke järjestää ryhmiä, olotilatoimintaa ja tapahtumia sekä kutsuu 18-32-vuotiaita messiin Emyn toimintaan. Vuoden 2021 kuluessa Tuu messiin! -hanke kehittämishankkeena päättyi, mutta nuorille aikuisille kohdennettu toiminta juurtuu ja jää osaksi Emyn monipuolista toimintatarjotinta.

 


Jo päättyneet, mutta osaksi toimintaa juurrutetut hankkeet Espoon mielenterveysyhdistyksessä

Emyn Kutsu-hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen. Toimintatapa on yhä aktiivisessa käytössä!

Vuosina 2015-2019 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ssä toimi RAY:n/STEA:n rahoittama Kutsu-hanke. Hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen ja yksinäisyyden vähenemiseen. Hankkeessa kehitettyä toimintatapaa voi käyttää esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joissa on mahdollisuus vapaaehtoisuuteen perustuvaan osallistujalähtöiseen kansalaistoimintaan ja vertaistukeen. Toimintatavan tarkoituksena on ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, lisätä elämään merkityksellisyyttä ja löytää yhteisö, johon kuulua. Toimintatapa lisää myös mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena omien vahvuuksien mukaan. Toimintamalli tähtää aktiiviseen osallisuuteen.

Kutsu-hankkeessa kehitetyt toimintatavat ja ryhmätoiminnan muodot jatkuvat osana Emyn kohtaamispaikkojen STEA-rahoitteista toimintaa. Olethan yhteydessä Emyyn, jos kaipaat yhteisöä. Yhteyttä sopii ottaa myös henkilön luvalla omainen, läheinen tai työntekijä. Kutsumme mukaan, ethän jää yksin.