Hankkeet

Uusi Länsituuli

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n STEA:n rahoittama Länsituuli -hanke käynnistyy kevään 2024 kuluessa. Kehittämishankkeessa kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa Kirkkonummella yhteistyössä Kirkkonummen seudun mielenterveysyhdistys KISU ry:n vapaaehtoisten kanssa sekä käynnistetään mielenterveyttä tukevia ryhmätoimintoja (kohtaamistoimintaa, toimintaryhmiä, keskusteluryhmiä…) Länsi-Uudenmaan alueella Inkoossa, Kirkkonummella, Lohjalla, Siuntiossa ja Vihdissä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä hankekumppanien Kirkkonummen seudun mielenterveysyhdistys KISU ry, Mielenterveyden keskusliiton, Psykosociala förbundet ja MIELI ry sekä edellä mainittujen kuntien ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Länsituuli – kohtaamis- ja ryhmätoimintaa Länsi-Uudenmaan alueella 2024-2026 -hankkeen edistymistä voit seurata tältä sivulta!

 

Samaan suuntaan

Samaan suuntaan -hankkeessa luodaan yhdessä uutta yhteistyökulttuuria

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:llä on STEA:lta yhteistyössä Espoon kaupungin Hyvinvoiva Espoo -ohjelman kanssa kumppanuudessa keväällä 2019 haettu kehittämishanke. Samaan suuntaan -hanke käynnistettiin Emyssä syyskuussa 2020. Hanketyön keskiössä on suunnitelmallisen ja aktiivisen yhteistyön muotoilua toimintaympäristön murroksessa. Toimivat ratkaisut pohditaan ja luodaan yhdessä.

Samaan suuntaan -hanke tähtää Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Hanketyön ja verkostokehittämisen taustalla oleva päämäärä on yksinäisyydestä kärsivien, mielenterveyteen ja/tai päihteisiin liittyvien vaikeuksien tai muutoin vaikeiden elämäntilanteiden kanssa elävien Espoon seudulla asuvien henkilöiden tavoittaminen paremmin järjestöjen toimintojen ja avun piiriin nyt ja tulevaisuudessa. Hanke on resursoitu yhden työntekijän työpanoksella sekä yhteistyöverkostolla. Samaan suuntaan -hankkeessa työskentelee Emyn toiminnanohjaaja Tiina Pajula.

Yhteys: Johanna Känsälä p. 050 310 7982 tai johanna.kansala(at)emy.fi

Tiina Pajula p. 050 310 7982 tai tiina.pajula@emy.fi (perhevapaalla 1.3.2024 lukien)

Samaan suuntaan -hanke kokoaa toimijoita yhteen

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveystoimijoiden verkostossa koordinoimme mielenterveys- ja päihdetoimijoiden, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyötä Länsi-Uudenmaan alueella. Verkosto tapaa säännöllisesti ajankohtaisten yhteisten asioiden äärelle.
 • Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto on Samaan suuntaan -hankkeen myötä perustettu. Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto yhdistämään matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa Espoon alueella järjestäviä toimijoita ja keskeisiä julkisen sektorin kumppaneita. Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto on täydentyvä ja verkostotyö määritellään tapaamisten yhteydessä.
 • Avomielin-yhteistyö on pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten yhteen liittymä, joka pohjautuu monipuoliseen toimintaan ja jakamiseen.
 • Monitoimiset-verkosto toimii paikallisesti monisukupolvisen ja monikulttuurisen yhteisöllisyyden asialla Matinkylän suuralueella mereltä keskuspuistoon.
 • Samaan suuntaan -hankkeen myötä luodaan ja kehitetään yhteistyötä Emyn ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen välille. Yhteistyö asumispalvelujen kanssa on arkisia kohtaamisia, yhteistyökokouksia ja yhdessä järjestettyä toimintaa kohderyhmälle.
 • Hanketyössä edistetään järjestöjen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen arjen tiedon eteenpäin viemistä hyvinvoinnin strategiatyön tueksi.

Kohtaamispaikkatoiminnan arvostamista ja näkyvyyden lisäämistä

Hankehautomo suunnitelmallisen kehittämisyhteistyön tukena

Hankehautomo Innokylässä

Samaan suuntaan hankkeessa kehitettiin uusi hankehautomo-toimintatapa. Hankehautomo on kaksi toisiinsa kytkeytyvää työpajatapaamista, jotka edistävät suunnitelmallista yhteistyötä ja kumppanuushankkeita yli sektorirajojen. Hankehautomo tarjoaa moninaista asiantuntijuutta, potentiaalisia kumppaneita, tietoa ja tukea hankesuunnitteluun.

Hankehautomon ajatuksena on tuottaa mielenterveyttä tukevia ratkaisuja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Pohdinnassa hankehautomossa ovat ilmiölähtöisesti sekä STEA-avusteiset että muut hankerahoitusten mahdollisuudet.

Vuonna 2023 hankehautomo toteutettiin toista kertaa, tällä kertaa HyTe ry:n Kansalaistoiminnan keskuksessa Tapiolassa. Vuonna 2021 hankehautomo järjestettiin Zoom-etäyhteydellä. Mukana oli tänä vuonna laaja joukko järjestöjä, kokemusasiantuntijuutta ja mm. hyvinvointialueen ja kunnan palvelujen edustajia. Mukana kehittämässä olivat osaajia Edistiasta, Ohjaamojen Onni-toiminnasta, Finfami Uusimaa ry:stä, Länsi-Uusimaan hyvinvointialueelta, HyTe ry:stä ja Emystä.

Mitä hankehautomo keväällä 2023 tuotti?

 • Hankesuunnittelua teemalla mielenterveys- ja vertaistukitoimintaa vieraskielisille erityisryhmille
 • Järjestötyöllistämisen asioita pohtivan uuden verkoston
 • Voimien yhdistämistä nuorten ja nuorten aikuisten toivon, näköalojen ja osallisuuden lisäämiseksi
 • Vertaistukea työssä jaksamiseen ja ajanhallintaan järjestö- ja verkostotyön tekijöille
 • Palauteprosessi on yhä kesken, joten tarkempi hyötyanalyysi on vasta työn alla

Samaan suuntaan hanke viestipalvelu X:ssä (linkki johtaa viestipalvelu X:ään)


Emyn päättyneet hankkeet

 

Tuu messiin! Inspiraatiota ja voimavaroja kansalaistoiminnasta nuorille aikuisille 2018-2021

Tuu messiin! -hanke keskittyi espoolaisten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden nuorten aikuisten tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen, elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan sekä osallistujalähtöisen järjestötoiminnan kehittämiseen yhdessä kohderyhmän kanssa. Tuu messiin! on STEA-rahoitteisena hankkeena päättynyt, mutta toiminta on nykyisin pysyvä osa Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n monipuolista toimintatarjotinta.

Emyn Kutsu-hankkeessa 2015-2019 kehitettiin polku osallisuuteen.

Toimintatapa on yhä aktiivisessa käytössä!

Vuosina 2015-2019 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ssä toimi RAY:n/STEA:n rahoittama Kutsu-hanke. Hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen ja yksinäisyyden vähenemiseen. Hankkeessa kehitettyä toimintatapaa voi käyttää esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joissa on mahdollisuus vapaaehtoisuuteen perustuvaan osallistujalähtöiseen kansalaistoimintaan ja vertaistukeen. Toimintatavan tarkoituksena on ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, lisätä elämään merkityksellisyyttä ja löytää yhteisö, johon kuulua. Toimintatapa lisää myös mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena omien vahvuuksien mukaan. Toimintamalli tähtää aktiiviseen osallisuuteen.

Kutsu-hankkeessa kehitetyt toimintatavat ja ryhmätoiminnan muodot jatkuvat osana Emyn kohtaamispaikkojen STEA-rahoitteista toimintaa. Olethan yhteydessä Emyyn, jos kaipaat yhteisöä. Yhteyttä sopii ottaa myös henkilön luvalla omainen, läheinen tai työntekijä. Kutsumme mukaan, ethän jää yksin.