Emy kutsuu mukaan

Oletko yksinäinen ja kaipaat mielekästä tekemistä? Onko läheisesi tai asiakkaasi eristäytynyt, mutta saattaisi osallistua, jos joku kutsuisi?

Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi tai kannusta läheisesi ottamaan meihin yhteyttä. Sovitaan tapaaminen ja mietitään yhdessä, miten helpottaa yksinäisyyttä, saada päiviin sisältöä sekä löytää yhteisö, johon kuulua. Toiminta voi olla ryhmätapaamisia, opintoja, työtoimintaa tai muuta kiinnostavaa. Tärkeintä on, että osallistut. Voit olla yhteydessä meihin itse tai toisen puolesta hänen luvallaan. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Emme edellytä Emyn jäsenyyttä.

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää. Yksin ei kannata jäädä. Virpi Guttorm, virpi.guttorm(at)emy.fi tai p. 050 310 7981

Kutsu-hanke on päättynyt. Toiminta jatkuu osana Espoon mielenterveysyhdistyksen arkea. Alempana tällä sivulla on historiaa hankeajalta sekä hankkeen tuloksia.

kutsu_hanke_ylaosaKutsun toimintamallit on kuvattu Innokylään

Kutsu-hanke on päättynyt, ja hankkeen parhain anti kuvataan Innokylään. Hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat näin kenen tahansa hyödynnettävissä. Linkki Innokylään tässä.

Tietoa Kutsu-hankkeesta yhteistyökumppaneille

Kutsukortti sinulle

Alkukeskustelulomake

Tiedotteita ja uutisia menneeltä hankeajalta

Kutsu-hanke järjestää ystäväryhmiä eri puolilla Espoota

Ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille 29-65-vuotiaille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Ryhmät ovat ensisijaisesti
tarkoitettu henkilöille, jotka eivät vielä ole mukana muussa Emyn toiminnassa. Ryhmät ovat täydentyviä, ja niitä järjestetään eri puolilla Espoota. Mikäli et ole vielä missään ystäväryhmässä mukana, kuulut kohderyhmään ja haluat mukaan, Virpi tai Tuomas odottavat soittoasi!

Kutsu-hanke on kohtaamisia, ystävyyttä ja verkostotyötä

Kutsu-hankkeessa vuonna 2016 käynnistetyt ystäväryhmä ja tutustumisryhmä jatkuvat ja uusi ystäväryhmä alkaa maaliskuussa Matinkylässä yhteistyössä Kalliolan Setlementin Asukastalo Kylämajan kanssa. Uudet viikoittaiset ryhmät alkavat vuoden 2017 alusta: aamukävely, kulttuurin ystävät ja vesijuoksu. Hankkeen ryhmätoiminnassa painopiste on sosiaalisessa kanssakäymisessä, osallisuudessa ja ystävyyssuhteiden edistämisessä. Alkuvuonna 2017 uusia ryhmiä ja leirejä kehitellään hankkeessa mukana olevien kanssa tarpeen mukaan. Uuden tavoittamisen tavan etsiminen ja kehittely jatkuu. Yhteistyörakenteita vakiinnutetaan kumppanien kanssa, etenkin Espoon kaupungin sosiaalitoimen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Hankkeen alkuvuonna keskitytään myös järjestöyhteistyön tiivistämiseen. Toimintaan aktivoidaan vapaaehtoisia ja heille järjestetään ryhmänohjaajakoulutusta.

Suuntaviivojen vahvistamista ja toiminnan käynnistämistä vuoden 2016 työsarkana

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n Kutsu-hankkeessa vuonna 2016 kehitettiin verkostoyhteistyötä erityisesti HUS Psykiatrian ja Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Vuoden aikana osallistuttiin monenlaisiin tapahtumiin ja järjestettiin hankkeen ja Emyn pop-up esittelyjä. Hankkeen kautta oli vuoden loppuun mennessä tavoitettu yhteensä jo yli sata yksinäisyyttä kokevaa henkilöä. Ihmiset tavoitettiin erityisesti HUS psykiatrian verkoston kautta.

Keväällä 2016 käynnistyneen Kutsu-hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena käynnistettiin uusia ryhmiä, joihin kutsuttiin mukaan erityisesti hankkeen kautta tavoitettuja ihmisiä. Kesällä (ajalla 15.6.-27.7.) pidettiin seitsemän ryhmäkerran kestoinen ryhmä yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa. Ryhmään osallistui yhteensä 11 eri henkilöä, osallistumisia oli 36 ja koko ryhmän ajan sitoutuneesti mukana oli kuusi henkilöä. Viikoittainen tutustumisryhmä yhteistyössä HUS:n toimintaterapeutin kanssa kokoontui vuoden 2016 aikana 35 kertaa ja ryhmässä oli 97 eri osallistujaa (pois lukien vetäjät), osallistumisia ryhmässä oli yhteensä 215 ja osallistujia riitti keskimäärin 7 hlö/kerta (pois lukien vetäjät). Syksyllä hankkeessa käynnistettiin Ystäväryhmä, joka ehti kokoontua 12 kertaa. Ystäväryhmään osallistui 20 eri henkilöä, joista yhdeksän sitoutui ryhmään. Sekä tutustumisryhmä että ystäväryhmä jatkavat vuonna 2017. Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi todisti monin tavoin hankkeen kehittämistyölle olleen tarpeen ja hyvää palautetta on tulvinut.

Yksinäisyyttä kitketään Espoosta talkoovoimin 2016-2018

Espoon mielenterveysyhdistys on käynnistänyt keväällä 2016 yhdessä Espoon kaupungin kanssa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman uuden kehittämishankkeen nimeltä Kutsu.

Hankkeen tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä kutsumalla sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin. Hankkeessa kehitetään uutta tavoittamisen tapaa yksinäisten ihmisten löytämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan suomalaisista aikuisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Yksinäisyys on ahdistava ja epämiellyttävä kokemus. Yksinäiseksi itsensä tuntevat ihmiset kokevat usein määrällisiä tai laadullisia puutteita sosiaalisissa suhteissaan. Yksinäisyys ja yksin oleminen ovat sinänsä eri asioita ja kaupungissamme elää ehkä yllättävänkin paljon yksinäisyydestä aidosti kärsiviä ihmisiä. Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat sekä mielekkään tekemisen ja seuran puute voivat eristää ihmisen ympäröivästä yhteiskunnasta. Vähitellen kontaktit vähenevät ja ihminen jää kotiinsa.

Kutsu-hankkeen kohderyhmänä ovat espoolaiset 29-65-vuotiaat sosiaalisesti eristäytyneet ihmiset. Hankkeella on kaksi työntekijää, joiden työtä on tavata ihmisiä ja pohtia yhdessä heidän kanssaan, mistä sopiva yhteisö ja tekeminen voisivat löytyä ja miten yksinäisyyttä voitaisiin lievittää. Hanke toimii vuosina 2016-2018, ja se on saanut rahoituksensa RAY:n kuntien ja järjestöjen yhteistyön teemarahoituksesta. Teemarahoituksen myötä hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon mielenterveysyhdistyksen verkostojen kanssa sektorirajat ylittäen. Palvelu on maksutonta. Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluu Espoon kaupungin aikuissosiaalityön ja HUS/HYKS psykiatrian lisäksi useita Espoon alueella toimivia järjestöjä sekä evankelis-luterilaiset seurakunnat.

Yhteistyöverkoston laajuudesta huolimatta kaivataan talkoovoimia. Tunnetko kenties jonkun, joka voisi hyötyä hankkeen mahdollistamasta tuesta? Tai puuttuuko omista päivistäsi mielekäs sisältö ja olet yksinäinen?

Juttu on luettavissa myös espoo.fi -sivustolla.

Kehittämishanke Kutsu näkyy verkossa ja mediassa

Opinnäytetyö