Hankkeet

Ajankohtaiset hankkeet Espoon mielenterveysyhdistyksessä

Samaan suuntaan -hanke

Emyn Samaan suuntaan -hanke tähtää Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. (Samaan suuntaan – uutta espoolaista yhteistyökulttuuria luomassa 2020-2022).

Kehittämishankkeen myötä paneudutaan entistäkin syvemmin yhteistyösuhteiden kehittämiseen ja uusien tarveharkintaisten verkostojen tai yhteistyömuotojen luomiseen. Hanketyön ja verkostokehittämisen taustalla oleva päämäärä on kuitenkin yksinäisyydestä kärsivien tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa olevien Espoon seudulla asuvien henkilöiden tavoittaminen paremmin järjestöjen toimintojen ja avun piiriin nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen toiminta-aihiot ovat kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto Espooseen, yhteistyön tiivistäminen erityisesti yksityisen sektorin asumispalvelujen kanssa, järjestöt mukaan Espoon kaupungin Hyvinvointikertomustyöhön ja muu kumppanuustyö Espoon kaupungin kanssa sekä hankehautomoyhteistyö eli ainakin STEA-avustusten osalta yhteistyön kehittämistä järjestöjen kesken, mutta myös kunta-järjestöyhteistyönä. Ota yhteyttä niin kuulet tarkemmin!

Tuu messiin! Inspiraatiota ja voimavaroja kansalaistoiminnasta nuorille aikuisille 2018-2020

Tuu messiin! -hanke keskittyy espoolaisten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden nuorten aikuisten tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen, elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan sekä osallistujalähtöisen järjestötoiminnan kehittämiseen yhdessä kohderyhmän kanssa. Hanke järjestää ryhmiä niin kasvokkain kuin Discordissakin sekä muun muassa olotilatoimintaa ja tapahtumia. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää.Päättyneet hankkeet Espoon mielenterveysyhdistyksessä

Kutsu-hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen

Vuosina 2015-2019 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ssä toimi RAY:n/STEA:n rahoittama Kutsu-hanke. Hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen ja yksinäisyyden vähenemiseen. Hankkeessa kehitettyä toimintatapaa voi käyttää esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joissa on mahdollisuus vapaaehtoisuuteen perustuvaan osallistujalähtöiseen kansalaistoimintaan ja vertaistukeen. Toimintatavan tarkoituksena on ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, lisätä elämään merkityksellisyyttä ja löytää yhteisö, johon kuulua. Toimintatapa lisää myös mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena omien vahvuuksien mukaan. Toimintamalli tähtää aktiiviseen osallisuuteen.

Kutsu-hankkeessa kehitetyt toimintatavat ja ryhmätoiminnan muodot jatkuvat osana Emyn kohtaamispaikkojen STEA-rahoitteista toimintaa.