Hankkeet

Samaan suuntaan -hankkeessa luodaan yhdessä uutta yhteistyökulttuuria

Samaan suuntaan kehittämishanke

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:llä on STEA:lta yhteistyössä Espoon kaupungin Hyvinvoiva Espoo -ohjelman kanssa kumppanuudessa keväällä 2019 haettu kehittämishanke. Samaan suuntaan -hanke käynnistettiin Emyssä syyskuussa 2020. Hanketyön keskiössä on suunnitelmallisen ja aktiivisen yhteistyön muotoilua toimintaympäristön murroksessa. Toimivat ratkaisut pohditaan ja luodaan yhdessä.

Samaan suuntaan -hanke tähtää Espoon seudulla mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien yhteistyön edistämiseen, kunta-järjestöyhteistyön mallintamiseen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Hanketyön ja verkostokehittämisen taustalla oleva päämäärä on yksinäisyydestä kärsivien, mielenterveyteen ja/tai päihteisiin liittyvien vaikeuksien tai muutoin vaikeiden elämäntilanteiden kanssa elävien Espoon seudulla asuvien henkilöiden tavoittaminen paremmin järjestöjen toimintojen ja avun piiriin nyt ja tulevaisuudessa. Hanke on resursoitu yhden työntekijän työpanoksella sekä yhteistyöverkostolla. Samaan suuntaan -hankkeessa työskentelee Emyn toiminnanohjaaja Tiina Pajula.

Kutsu hankehautomon jatkotapaamiseen, aiheenamme on mielenterveyden tukeminen!

Hankehautomo on kaksi toisiinsa kytkeytyvää työpajatapaamista, jotka edistävät suunnitelmallista yhteistyötä ja kumppanuushankkeita yli sektorirajojen. Vuonna 2023 hankehautomot järjestetään Kansalaistoiminnan keskuksessa Tapiolassa (Kauppamiehentie 6, 2. krs). Ensimmäinen tapaaminen oli pe 10.3.2023 ja jatkotapaaminen on to 23.3.2023 klo 13–16. Osallistuminen hankehautomoon ei sido mihinkään. Hankehautomo ei jaa avustuksia. Hankehautomo kannustaa yhteistyöhön hanketoiminnassa niin järjestöjen kesken kuin yli sektorirajojen. Päämääränä on tuottaa mielenterveyttä tukevia ratkaisuja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Pohdinnassa hankehautomossa ovat ilmiölähtöisesti sekä STEA-avusteiset että muut hankerahoitusten mahdollisuudet.
Käytännössä hankehautomon jatkotapaamisessa jatketaan ensimmäisen hankehautomon esille nostamien ilmiöiden pohdintaa ja työstämistä. Työskentely tapahtuu osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä kertomien kiinnostuksen kohteiden mukaan jaetuissa ryhmissä. Ajatuksena on kussakin ryhmässä rakentaa luonnos kehittämishankkeelle sekä sopia jatkosta. Mikäli intoa riitää, hankehautomossa luotu kehittämishankeluonnos valmistellaan myöhemmin valmiiksi hankehakemukseksi. Hankehautomo tarjoaa moninaista asiantuntijuutta, potentiaalisia kumppaneita, tietoa ja tukea hankesuunnitteluun.
Kutsumme mukaan Espoon seudulla toimivia järjestöjä, joiden työhön/toimintaan kuuluu mielenterveyden tukeminen, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö sekä mielenterveys- ja päihdetoipujien vertaistuki ja tukeminen. Kutsumme mukaan kokemusasiantuntijoita ja järjestöjen toimintaan osallistuvia. Kumppaneita kutsumme mukaan mm. Länsi-Uusimaan hyvinvointialueelta, Työ- ja elinkeinopalveluista, HUS HYKS psykiatriasta, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista sekä diakoniatyön kentältä. Hankehautomon järjestää Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Samaan suuntaan -hanke) sekä Edistia, Ohjaamojen Onni-toiminta, Finfami Uusimaa ry, Länsi-Uusimaa Västra Nyland ja HyTe ry.
Ilmoittauduthan mukaan mieluiten viimeistään 21.3.2023 tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/FF6C1D69B2332835
Ohjelma torstai 23.3.2023 klo 13-16
Klo 12.30 kohdataan ja kahvitellaan sekä yleinen esittäytyminen valkotaululle: menti.com koodi:
Klo 13.00 tervetuloa
Klo 13.10 alustukset kehittämishankkeista
klo 13.50 tauko ja verkostoitumista: esittäydy jollekin, ketä et vielä tunne!
Klo 14.00 ryhmäjako ja työskentely ryhmissä
Klo 15.30 tauko
Klo 15.35 ryhmät kertovat
Klo 16.00 tilaisuus päättyy

Samaan suuntaan -hanke kokoaa toimijoita yhteen

  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdetoimijoiden verkostossa koordinoimme mielenterveys- ja päihdetoimijoiden, järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyötä Länsi-Uudenmaan alueella. Verkosto tapaa säännöllisesti ajankohtaisten yhteisten asioiden äärelle.
  • Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto on Samaan suuntaan -hankkeen myötä perustettu. Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto yhdistämään matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa Espoon alueella järjestäviä toimijoita ja keskeisiä julkisen sektorin kumppaneita. Espoon seudun kohtaamispaikkaverkosto on täydentyvä ja verkostotyö määritellään tapaamisten yhteydessä.
  • Samaan suuntaan -hankkeen myötä luodaan yhteistyötä Emyn ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kanssa.
  • Hanketyössä pohditaan myös sitä, miten järjestöjen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen arjen tietoa saisi vietyä hyvinvointikertomustyöhön ja päätöksenteon tueksi.

Samaan suuntaan hanke Twitterissä (linkki johtaa Twitteriin)

Tiina Pajula p. 050 310 7982, tiina.pajula@emy.fi


Päättyneet hankkeet

Tuu messiin! Inspiraatiota ja voimavaroja kansalaistoiminnasta nuorille aikuisille 2018-2021

Tuu messiin! -hanke keskittyi espoolaisten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden nuorten aikuisten tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen, elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan sekä osallistujalähtöisen järjestötoiminnan kehittämiseen yhdessä kohderyhmän kanssa. Tuu messiin! on STEA-rahoitteisena hankkeena päättynyt, mutta toiminta on nykyisin pysyvä osa Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n monipuolista toimintatarjotinta.

Emyn Kutsu-hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen. Toimintatapa on yhä aktiivisessa käytössä!

Vuosina 2015-2019 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:ssä toimi RAY:n/STEA:n rahoittama Kutsu-hanke. Hankkeessa kehitettiin polku osallisuuteen ja yksinäisyyden vähenemiseen. Hankkeessa kehitettyä toimintatapaa voi käyttää esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, joissa on mahdollisuus vapaaehtoisuuteen perustuvaan osallistujalähtöiseen kansalaistoimintaan ja vertaistukeen. Toimintatavan tarkoituksena on ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, lisätä elämään merkityksellisyyttä ja löytää yhteisö, johon kuulua. Toimintatapa lisää myös mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena omien vahvuuksien mukaan. Toimintamalli tähtää aktiiviseen osallisuuteen.

Kutsu-hankkeessa kehitetyt toimintatavat ja ryhmätoiminnan muodot jatkuvat osana Emyn kohtaamispaikkojen STEA-rahoitteista toimintaa. Olethan yhteydessä Emyyn, jos kaipaat yhteisöä. Yhteyttä sopii ottaa myös henkilön luvalla omainen, läheinen tai työntekijä. Kutsumme mukaan, ethän jää yksin.