Ethän jää yksin? Tervetuloa Emyyn!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Espoon mielenterveysyhdistys mahdollistaa vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja tekemistä niin mielenterveyskuntoutujille kuin muillekin kiinnostuneille.

Emy ylläpitää avoimia kohtaamispaikkoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Emy järjestää retkiä, leirejä ja matkoja sekä monipuolista ryhmätoimintaa. Talkootöitä on tarjolla Meriemyssä ja Lilla Karyllissa. Olarin uudessa kohtaamispaikassa on joka kuukausi uutta ryhmätoimintaa ja tempauksia. Emyllä on kahvio Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aulassa ja yhdessä Espoon aikuissosiaalityön kanssa Emyllä on palstapuutarha Kauklahdessa. Kahviossa ja puutarhalla on mahdollisuus harjoitella työtä ja ylläpitää toimintakykyä.

Kuka tahansa voi tulla mukaan, ja halutessaan liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Tule käymään kohtaamispaikassa tai ota yhteyttä ja sovi tutustumisaika. Tervetuloa mukaan Emyn ryhmätoimintaan. Emy on myös Facebookissa. Emy järjestää toimintaa myös mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille.

Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia – olet tervetullut mukaan!

  • EMY-tiedote julkaistaan joka kuukauden alussa. Lehti kertoo yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta ja kannustaa mukaan toimintaan. Liittymällä jäseneksi saat EMY-tiedotteen postitse kotiin.
  • Espoon mielenterveysyhdistyksen toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Espoon kaupunki. Emy saa avustusta myös Viola Raninin säätiöltä, Espoon seurakuntayhtymältä sekä Kirkkonummen ja Kauniasten kaupungeilta. Kiitos!
  • Espoon mielenterveysyhdistys on Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

espoo_logo

Uusi kohtaamispaikka ja ryhmätoimintatila on avattu Olarissa, tule käymään!

Emyn uusissa tiloissa Olarissa Maapallonkatu 8 E-F (sisäänkäynti Maapallonkujan päädystä aidatun leikkikentän laidalta kävelytieltä) järjestetään monipuolisesta uutta toimintaa. Joka kuukauden aluksi julkaistaan ohjelma, joten tutustuthan siihen ja tule mukaan! Lue ajankohtainen kuukausiohjelma tämän linkin takaa!

Emyn ryhmätoiminta kutsuu mukaan

Emyssä on tänä keväänä tarjolla runsaasti monenlaista ryhmätoimintaa, joista jokainen voi löytää itselleen sopivan. Ryhmät ovat osallistujilleen maksuttomia ja kaikille avoimia. Tutustu Emyn ryhmätarjontaan ja tule mukaan toimintaan!

Tarjolla on liikuntaryhmiä eri puolilla Espoota, tukea tarjoavia keskusteluryhmiä, päivää rytmittävää talkootoimintaa ja todella monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Tiedustelut Hanna Hed p. 050 310 7980.

 

Haluatko tulla kaveriksi 3-4 hengen kaveriporukkaan?

Ajatuksena vähentää yksinäisyyttä: tavata ja tutustua, jutella kahvikupposen äärellä. Mahdollisesti käydä vaikka Kaikukorttikohteissa yhdessä tai keksiä jotain muuta yhdistävää. Vertaiskaverit toimivat toisilleen vapaaehtoisena matalan kynnyksen vertaistukena – kohtaavat toisensa ihmisenä, vertaisena. Ilmoittaudu Virpille p. 050 310 7981.

Muistathan Pieni ele -vaalikeräyksen

Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele -vaalikeräykseen ennakkoäänestykseen ja vaalipäiväksi Espooseen. Vapaaehtoiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele -keräyspisteellä ja
huolehtivat keräyslippaasta. Lisäksi vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja kiittävät lahjoittajia. Emyn vapaaehtoiset saavat kiitokseksi ateria- ja matkakorvauksen. Ota yhteys Kaj Järvisaloon p. 050 552 1049. Eduskuntavaalit ovat sunnuntaina 14.4.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019. Europarlamenttivaalit ovat su 26.5.2019 ja ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Kun äänestät, jätä käteistä keräyslippaaseen 🙂 näin tuet Emyä ja muita kotimaisia hyvien tekojen tekijöitä.

Espoon mielenterveysyhdistys on mukana Kaikukorttiverkostossa

Lisätietoja Kaikukortista kuvaa klikkaamalla

Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, festivaaleilla ja teattereissa, vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin hyvin tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti. Kaikukortti on tarkoitettu Espoon Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaille, jotka ovat tiukassa taloudellisessa tilanteessa, eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Emy on yksi lukuisista toimijoista, joten Emyn jäsenet tai toiminnassa muutoin mukana olevat ja taloudellisesti tiukilla elävät voivat tiedustella mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emystä (Tina Pajula p. 0503107987, Virpi Guttorm 0503107981 tai Hanna Hed p. 0503107980). Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Espoon Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan. Kaikukorttitärppejä: Kulttuurinystävän maaliskuu (PDF).

Avomielin -lehti kertoo vertaistuesta ja mielenterveysyhdistysten toiminnasta

Avomielin -lehti tehdään kerran vuodessa Pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten yhteistyönä Mielenterveysmessuille jaettavaksi. Mukana ovat Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Tukiyhdistys Karvinen ry, Tukiyhdistys Majakka ry, Vantaan Hyvät Tuulet ry, Psykosociala förening Sympati rf ja Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Yhdistysten kesken kokoonnumme säännöllisesti yhteisten asioiden äärelle sekä järjestämme tapahtumia, retkiä ja juhlia. Avomielin -lehtiä voi lukea osoitteessa www.avomielin.fi.

Toimiminen mielenterveysyhdistyksessä tukee mielenterveyskuntoutujan yhteiskunnallista osallisuutta

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä, ja niitä kohtaavat kaikenlaiset ihmiset. Siitä huolimatta niihin liittyy edelleen häpeää ja ennakkoluuloja, ja mielenterveysongelma katkoo osallisuutta yhteiskuntaan. Toimiminen mielenterveysyhdistyksessä voi kuitenkin palauttaa osallisuutta, ilmenee sosiaalityön lehtori Liisa Hokkasen tekemässä tutkimuksessa.

– Mielenterveyteen liittyvät ongelmat muuttavat ihmisen toimintakykyä ja katkovat osallisuutta yhteiskuntaan. Mielenterveysyhdistyksissä mielenterveysongelmien kanssa elävät ovat kuitenkin omien yhdistystensä toimijoita tukien toisiaan, kertoo Lapin yliopiston sosiaalityön lehtori Liisa Hokkanen tutkimuksen taustasta.

Hokkanen selvitti tutkimuksessaan tällaisen jaetun, vapaaehtoisen ja vertaisuuteen perustuvan toiminnan merkitystä mielenterveyskuntoutujien yhteisölliseen toimijuuteen ja valtaistumiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin muutamia mielenterveysyhdistysten toimintamuotoja: avoimia kohtaamispaikkoja, vertaisryhmiä, kahdenkeskistä vertaistukitoimintaa, kokemusasiantuntijuutta ja hallitustyöskentelyä.

Tutkimuksen mukaan mielenterveysyhdistysten aktiivit kokevat toiminnan lisänneen mielekästä toimintaa, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia

– On houkuttelevaa asettaa yhdistystoiminnan tavoitteeksi työmarkkinoille pääsy ja mielenterveysongelmasta kuntoutuminen. Tällaiset tavoitteet eivät kuitenkaan vastaa yhdistysaktiivien kokemaa yhteiskunnallista todellisuutta. Heille kyse on toipumisesta, jossa yhdistystoiminta tarjoaa sosiaalisen kiinnittymisen reittejä. Yhteisössä näkee erilaisia elämänkohtaloita ja -tilanteita, joka tuottaa omaan toipumiseen uusia näköaloja, valmiutta ja kumppanuutta. Toipuminen on prosessi, jossa kukin ottaa niitä askelia, jotka vievät häntä eteenpäin, Hokkanen sanoo. Toipumista edistää myös se, että yhdistystoiminta muuntuu jäsentensä mukaan.

  • Liisa Hokkanen, sosiaalityön lehtori Lapin yliopistosta. Tekstin akateeminen tausta löytyy hänen tutkimuksistaan: ”Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet” Acta Universitatis Lapponiensis 278. Lapin yliopisto: Rovaniemi sekä Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 145. 2014.

Espoon mielenterveysyhdistys löytyy monen polun päästä

Espoon mielenterveysyhdistyksen toiminnan piiriin voi löytää useita reittejä pitkin. Toinen kuulee yhdistyksestä kaveriltaan, toinen ohjataan Emyn toiminnan piiriin auttavan tahon toimesta ja kolmas löytää yhdistyksen verkkopalvelusta. Emy löytyy monen polun päästä ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Emystä löytyy tietoja Mielenterveystalon järjestöhausta, Vertaistalosta, Espoon kaupungin sivuilta ja espoolaiset.fi -portaalista. Emystä kirjoitetaan aika ajoin lehtiin (Länsiväylä, Keski-Espoon paikallislehti, Helsingin Sanomat).

Pääasia on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin. Tukea ja seuraa on myös silloin, kun ihminen on heikoimmillaan.