Tervetuloa Emyn kotisivuille!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

Espoon mielenterveysyhdistys mahdollistaa vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa ja tekemistä niin mielenterveyskuntoutujille kuin muillekin kiinnostuneille.

Emy ylläpitää kohtaamispaikkoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Emy järjestää retkiä, leirejä ja matkoja sekä monipuolista ryhmätoimintaa. Talkootöitä on tarjolla yhdistyksen omissa kohtaamispaikoissa. Emyllä on kahvio Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aulassa ja yhdessä Espoon aikuissosiaalityön kanssa Emyllä on palstapuutarha, joissa on molemmissa mahdollisuus harjoitella työtä ja ylläpitää toimintakykyä. Emyn toiminta on päihteetöntä matalan kynnyksen toimintaa – kuka tahansa voi tulla mukaan ja halutessaan liittyä myös yhdistyksen jäseneksi. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Tule käymään kohtaamispaikassa! Tule mukaan Emyn ryhmätoimintaan! Tutustumiskäynti kannattaa sopia etukäteen soittamalla Lilla Karyllin (p. 09 859 2057) tai Meriemyn (p. 09 863 2031) puhelimeen. Emy on myös Facebookissa.

Emyyn et tarvitse lähetettä tai diagnoosia – olet tervetullut mukaan!

  • Emy julkaisee tiedotteen yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta joka kuukauden alussa.
  • Espoon mielenterveysyhdistyksen toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja Espoon kaupunki. Emy saa avustusta myös Viola Raninin säätiöltä, Espoon seurakuntayhtymältä sekä Kirkkonummen ja Kauniasten kaupungeilta.
  • Espoon mielenterveysyhdistys on sekä Mielenterveyden keskusliiton että Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n jäsenyhdistys.

espoo_logo

Onnellisuuden jäljillä -ryhmä uusille hae mukaan nyt!

Haluatko arkeesi lisää voimavaroja ja iloa? Elokuussa alkaa suljettu Onnellisuuden jäljillä -ryhmä. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti 29-65-vuotiaille henkilöille, jotka kaipaavat iloa ja uusia ihmisiä elämäänsä, eivätkä vielä ole mukana Emyn toiminnassa. Ryhmässä tutustumme toisiimme ja etsimme myönteisiä tunteita erilaisin menetelmin, mm. HEHKU-tunnepalikoita käyttäen. Ryhmä kokoontuu klo 15-17 Tapiolan kirkolla: keskiviikkoisin 22.8., 29.8., 5.9. ja torstaina 13.9. Ryhmää ohjaavat diakonissa Sanna Tuusa Tapiolan seurakunnasta ja toiminnanohjaaja Virpi Guttorm Emystä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16.8. mennessä: sanna.tuusa(at)evl.fi, 050 452 2874.

Espoon mielenterveysyhdistyksessä toimitaan ja ollaan yhdessä läpi kesän

Espoon mielenterveysyhdistyksessä toimitaan ja ollaan yhdessä läpi kesän. Kurkkaa tapasi osallistua ja tule mukaan. Päivitetyt tiedot Emyn tarjoamista mahdollisuuksista löytyvät selaamalla tapahtumakalenteria, EMY-tiedotetta tai Emyn ryhmätarjontaa. Ilmoittaudu ja tule mukaan, vaikkapa tutustumisryhmän kautta!

Espoon mielenterveysyhdistys on mukana Kaikukorttiverkostossa

Lisätietoja Kaikukortista kuvaa klikkaamalla

Kaikilla on oikeus käydä konserteissa, festivaaleilla ja teattereissa, vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin hyvin tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti. Kaikukortti on tarkoitettu Espoon Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaille, jotka ovat tiukassa taloudellisessa tilanteessa, eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Emy on yksi lukuisista toimijoista, joten Emyn jäsenet tai toiminnassa muutoin mukana olevat ja taloudellisesti tiukilla elävät voivat tiedustella mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emystä (p. 0503107987 /Tiina tai 0503107981 /Virpi). Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Espoon Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan.

Avomielin -lehti kertoo vertaistuesta

Avomielin -lehti tehdään kerran vuodessa Pääkaupunkiseudun mielenterveysyhdistysten yhteistyönä. Mukana ovat Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Tukiyhdistys Karvinen ry, Tukiyhdistys Majakka ry, Vantaan Hyvät Tuulet ry, Psykosociala förening Sympati rf ja Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Yhdistysten kesken kokoonnumme säännöllisesti yhteisten asioiden äärelle sekä järjestämme tapahtumia, retkiä ja juhlia. Avomielin -lehtiä voi lukea osoitteessa www.avomielin.fi.

Tutkimuksen mukaan toimiminen mielenterveysyhdistyksessä tukee mielenterveyskuntoutujan yhteiskunnallista osallisuutta

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä, ja niitä kohtaavat kaikenlaiset ihmiset. Siitä huolimatta niihin liittyy edelleen häpeää ja ennakkoluuloja, ja mielenterveysongelma katkoo osallisuutta yhteiskuntaan. Toimiminen mielenterveysyhdistyksessä voi kuitenkin palauttaa osallisuutta, ilmenee sosiaalityön lehtori Liisa Hokkasen tekemässä tutkimuksessa.

– Mielenterveyteen liittyvät ongelmat muuttavat ihmisen toimintakykyä ja katkovat osallisuutta yhteiskuntaan. Mielenterveysyhdistyksissä mielenterveysongelmien kanssa elävät ovat kuitenkin omien yhdistystensä toimijoita tukien toisiaan, kertoo Lapin yliopiston sosiaalityön lehtori Liisa Hokkanen tutkimuksen taustasta.

Hokkanen selvitti tutkimuksessaan tällaisen jaetun, vapaaehtoisen ja vertaisuuteen perustuvan toiminnan merkitystä mielenterveyskuntoutujien yhteisölliseen toimijuuteen ja valtaistumiseen . Tutkimuksessa tarkasteltiin tarkemmin muutamia mielenterveysyhdistysten toimintamuotoja: avoimia kohtaamispaikkoja, vertaisryhmiä, kahdenkeskistä vertaistukitoimintaa, kokemusasiantuntijuutta ja hallitustyöskentelyä.

Tutkimuksen mukaan mielenterveysyhdistysten aktiivit kokevat toiminnan lisänneen mielekästä toimintaa, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia

– On houkuttelevaa asettaa yhdistystoiminnan tavoitteeksi työmarkkinoille pääsy ja mielenterveysongelmasta kuntoutuminen. Tällaiset tavoitteet eivät kuitenkaan vastaa yhdistysaktiivien kokemaa yhteiskunnallista todellisuutta. Heille kyse on toipumisesta, jossa yhdistystoiminta tarjoaa sosiaalisen kiinnittymisen reittejä. Yhteisössä näkee erilaisia elämänkohtaloita ja -tilanteita, joka tuottaa omaan toipumiseen uusia näköaloja, valmiutta ja kumppanuutta. Toipuminen on prosessi, jossa kukin ottaa niitä askelia, jotka vievät häntä eteenpäin, Hokkanen sanoo. Toipumista edistää myös se, että yhdistystoiminta muuntuu jäsentensä mukaan.

  • Liisa Hokkanen, sosiaalityön lehtori Lapin yliopistosta. Tekstin akateeminen tausta löytyy hänen tutkimuksistaan: ”Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet” Acta Universitatis Lapponiensis 278. Lapin yliopisto: Rovaniemi sekä Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 145. 2014.

Espoon mielenterveysyhdistys löytyy monen polun päästä

Espoon mielenterveysyhdistyksen toiminnan piiriin voi löytää useita reittejä pitkin. Toinen kuulee yhdistyksestä kaveriltaan, toinen ohjataan Emyn toiminnan piiriin auttavan tahon toimesta ja kolmas löytää yhdistyksen verkkopalvelusta. Emy löytyy monen polun päästä ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Emystä löytyy tietoja Mielenterveystalon järjestöhausta, Vertaistalosta, Espoon kaupungin sivuilta ja espoolaiset.fi -portaalista. Emystä kirjoitetaan aika ajoin lehtiin (Länsiväylä, Keski-Espoon paikallislehti, Helsingin Sanomat). Pääasia on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin. Tukea ja seuraa on myös silloin, kun ihminen on heikoimmillaan. Emyssä on tarjolla vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja muille kiinnostuneille. Jos sinulla on ehdotus, missä Emy voisi vielä näkyä, otathan yhteyttä (Tiina Pajula, toiminnanohjaaja Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry tiina.pajula(at)emy.fi p. 0503107987).